Hoofdcontent

Programma voor leraren

 

DISCIPLINE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Beeldend Werken in ateliervorm
Beeldend Filmlab
Muziek 1,2,3 Zing
Dans Dans in de klas
Theater Toi Toi Toi
Taal Taalvreters
Multi Regenboogweken
  ICC-cursus
  Toolkit

 

'Verdieping op kunst, cultuur & techniek' 

Veel kennis en kunde is aanwezig in elk team, een combinatie van vele talenten. Voor kunst, cultuur en techniek kunnen professionals een mooie aanvulling vormen daarop. Maar je kan je ook zelf als leraar verder bekwamen. Daarom bieden we verschillende verdiepingsmogelijkheden om zelf ook vorm te geven aan kunst, cultuur en techniek in de klas. Houd ook de nieuwsbrief in de gaten voor inspirerende bijeenkomsten gedurende het  jaar. 

 

Hulp bij het maken van keuzes

Hoe geef je kunst en cultuur een plek in de school? Wat wil je leerlingen meegeven in acht jaar? Waarom en waartoe zet je kunst en cultuur in op school? Allemaal vragen die zorgen voor het betekenisvol inzetten van kunst, cultuuren techniek. Natuurlijk is er de cultuurcoach om daarover te overleggen, maar het is van belang dat je als school weet wat je wilt. Daarom zijn er de Toolkit & de ICC-cursus.

 

Lees hieronder meer over onze programma's èn zet alvast in de agenda: Het Cultuurfestival op donderdag 7 november!

Het Cultuureducatiefestival biedt een inspirerend programma voor leerkrachten PO, docenten VO, en kunstvakdocenten. Kijk voor meer informatie te zijner tijd hier hier op de site of op www.keunstwurk.nl

Werken in ateliervorm  

'Wat je ziet of doet met je handen, leert je hoofd te begrijpen en brengt je op nieuwe ideeën.'  

Cultuurcoaches en leerkrachten ontwikkelden samen het ‘Werken In Ateliervorm’ vanuit de vraag hoe creativiteit bij leerlingen te stimuleren en meer procesgericht te werken.  

 

Bij deze werkvorm staat het ontdekken van materialen en het oriënteren op technieken centraal. Het is een ‘instapmodel’ om zelf ontdekkend te leren. De leerkracht neemt tijdens het werken in ateliervorm met de leerlingen een coachende rol aan. Samen op ontdekkingsreis, kijken zonder oordeel en blij worden van alle ontdekkingen die worden gedaan zorgen voor een ontspannen sfeer in de groep. Acht atelierkaarten ondersteunen de leerkracht bij het werken met technieken en materialen. En eenmaal over de drempel van het procesgericht beeldend werken kunnen de ideeën gaan vloeien! 

Er wordt een rijke stimulerende leeromgeving gecreëerd door een techniek in hoeken (stations) in eigen lokaal op diverse manieren aan te bieden. Zo krijgt de leerling de gelegenheid deze techniek op zijn of haar eigen manier te ontdekken en te onderzoeken. 

De atelierkaarten zijn verdeeld in acht technieken uit de beeldende leerlijn van de SLO en voldoen hiermee aan de kerndoelen. De kaarten kunnen gebruikt worden in groep 1 t/m 8 waardoor er een begin kan worden gemaakt met een beeldende leerlijn. 

 

Cultuurcoaches en atelierpedagogen Sabine de Jong en Misja Sirag komen op school en nemen het benodigde materiaal mee. 
Nodig vanuit school: Een ruim lokaal met tafels en liefst met een wasbak in de buurt, verf (rood, geel en blauw), A4 papier
Voorafgaand aan het werken in ateliervorm, kan er gebruik gemaakt worden van verschillende teamtrainingen zoals de Toolkit cultuurbeleid en Interne cultuur coördinator (ICC) waarbij de visie op cultuuronderwijs aan bod komt. 

Lokatie: Eigen school

Voor wie: Alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het Primair Onderwijs

Duur:1,5 uur 
10 min: Introductie werken in ateliervorm en warming up met tekenspel 
45 min: Werken in stations met verschillende technieken, zoals schilderen, constructie, druktechnieken en media. Alle acht atelierkaarten met de basistechnieken komen aan bod 
15 min: Korte pauze en opruimen  
20 min: Mogelijkheden bespreken om de atelierkaarten in eigen school uit te proberen en ruimte voor vragen.

Info & aanmelden: Sabine de Jong en Misja Sirag 

Sabine.dejong@kunstkade.nl; Misja.Sirag@kunstkade.nl

PO Film Lab

'Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship' - Casablanca, 1942

Tijdens het Noordelijk Film Festival bieden wij een bijzonder filmisch avontuur aan, namelijk PO FilmLab - ruimte voor experimenteren met film, beeld en educatie! 

 

Filmbeelden verduidelijken, verhogen de motivatie en concentratie van de leerlingen, brengen onderwerpen tot leven, vermaken, ontspannen, geven nieuwe inzichten en leiden tot discussie. Kortom: film is meer dan alleen een bewegend plaatje! Film is een product van een maker met een boodschap en een doel.

Wat beleven je leerlingen als ze film kijken en hoe leren ze om te verwoorden wat ze hebben gezien en gevoeld? Hoe maak je een film eigenlijk? En tenslotte: wat heb jij als leerkracht nodig om morgen aan de slag te kunnen met film en educatie? 

 

We bespreken en gaan aan de slag met o.a. de Film Toolkit (een educatief product). We maken samen een film en bekijken deze op het grote scherm. Na afloop van de workshop brengen we al onze kennis in praktijk door een film te bekijken van het Noordelijk Film Festival. 

 

Meer weten over en doen met film, kijk op https://www.kunstkade.nl/filmhub-noord-po-vo

Lokatie: Stadsschouwburg de Harmonie

Voor wie: Alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het Primair Onderwijs

Wanneer: Tijdens het Noordelijk Film Festival en doorlopend en op maat voor de scholen

Info en aanmelden: Ana Paunovik 

ana.paunovik@kunstkade.nl

1, 2, 3, ZING

'De digitale muziekmethode vol energie!'

Met de 123ZING muziekmethode en inspirerende trainingen zet je muziek weer op de kaart! Voor groep 1 t/m
8, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis.

Voor scholen die nog geen 123ZING abonnement hebben; de 123ZING Muziekmethode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor de hele school, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis! Leren over muziek door te doen! Door het volgen van de doorlopende leerlijn komen alle domeinen komen aan de orde, van zingen tot het spelen op instrumenten, van body percussies tot bewegen op muziek. Maar ook het zelf creëren van muziek met de 123ZING Componeertools.

 

Naast de leerlijn vind je binnen de methode verschillende muzikale energizers. In de uitgebreide database
vind je allerlei liedjes en lessen die je thematisch in kunt zetten of ter ondersteuning van andere vakken, zoals tafelliedjes of een liedjes over seizoenen.

De start is een opstartworkshop van 1 uur voor het hele team. Daarna volgen inspiratielessen van een zangcoach in alle groepen. De “kartrekker" volgt een extra training.

 

Het eerste jaar wordt volledig vergoed. In de volgende jaren betaalt de school de licentiekosten en scholing zelf. Er is een complete, digitale leerlijn voor alle groepen, inclusief de peuters. Bij twijfel is het mogelijk
eerst een proeflicentie aan te vragen. Kijk op www.123zing.nl. Voor de scholen die al een abonnement hebben vergoeden we één APKworkshop (voor het hele team) óf een workshop 'digitaalmuziek maken' (voor  teamleden bovenbouw) óf 1 individuele kartrekker training per jaar.

 

TIP: neem dit op in de jaarplanning
en regel dit NU via www.123zing.nl of mail naar info@123zing.nl.
Dit is géén speciaal KunstmenuPLUSaanbod, maar slechts een
reminder!

Vanaf schooljaar 2024-2025 vind je binnen 123ZING naast een leerlijn muziek, ook een leerlijn dans en een leerlijn drama!
Er zijn inmiddels heel veel scholen in Leeuwarden die 123ZING gebruiken.

Lokatie: Eigen school

Voor wie: Alle groepen, inclusief de peuters

Info & aanmelden: Heb je als school een speciale muziekvraag, neem dan contact op met Anton Huizenga, coördinator muziek,
anton.huizenga@kunstkade.nl

Dans in de klas

'plezier in bewegen'

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen.

Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang kunnen stilzitten en willen bewegen! 
In deze korte training van twee keer, leer je hoe je van beweging tot dans kunt komen. We gaan aan het werk met de basiselementen van dans, combineren dans met taal en andere vakken en maken onze eigen danscompositie. Danservaring is niet nodig, plezier in bewegen wel! Daarbij maken we met elke leerkracht een afspraak voor een coaching in de klas op maat. Je werkt samen met een specialist van Kunstkade. 

Lokatie: Nader te bepalen en in de klas

Wanneer: 2 woensdagmiddag middagen van 15.30-17.30 uur, data nog niet bekend.

Voor wie: Alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het Primair Onderwijs
Info & aanmelden: Roos Heesterbeek

Roos.Heesterbeek@kunstkade.nl

ToiToiToi

'op een mooie voorstelling!'

Vanuit niets een voorstelling maken, is dat mogelijk? 

Ja! En daar heeft Kunstkade een format voor ontwikkeld.

Hierbij werk je vanuit de ideeën van de leerlingen naar een zelfbedachte voorstelling toe.
Je doorloopt 10 fases en je bent er ongeveer 8 weken mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de fase van "inspiratie", "aanscherpen"of "generale repetitie". Bij elke fase staat helder beschreven wat ervan jou en de leerlingen verwacht wordt. En de wie, wanneer en hoe lang staat per fase aangegeven.

 

Verder staan er in het format algemene tips, tricks en reminders om door te nemen. Als afsluiter bevat het format een woordenlijst, waarin theater termen op alfabetische volgorde worden toegelicht. Het format is gratis en kan via de cultuurcoach worden aangevraagd.

Op een mooie voorstelling: Toi Toi Toi!

Info & aanmelden: Janneke Bijlsm

Janneke.bijlsma@kunstkade.nl

Taalvreters

'Voor taalgekke schoolteams!'

Voor Taalgekke schoolteams die zich spelenderwijs willen verdiepen in Taal.
Taal kent een grote verscheidenheid aan programma’s en werkvormen. Taal is er altijd en overal. Soms zoveel dat het wel een Taalsoep lijkt. Graag vissen wij de juiste letters uit de soep, om passend een programma aan te bieden om te spelen met taal bij jullie op school.

Wij bieden een verscheidenheid aan trainingen aan, gegeven door professionele Taaldeskundigen, ieder kundig in eigen expertise:

  • Poëzie
  • Verhalen schrijven en vertellen
  • Spoken word
  • Teksten schrijven en rappen
  • Meertaligheid

Daarbij zijn onze cultuurcoaches goed in te zetten als het gaat om vakoverstijgend werken met Taal.

Lokatie: Eigen school

Voor wie: Alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het Primair Onderwijs
Info & aanmelden: Sytse Jansma

Sytse.Jansma@kunstkade.nl

Regenboog Weken

'Weet iemand wat normaal is?'

Werk mee aan Inclusieve liefde met De regenboogweken!
Met het lespakket ‘de Regenboogweken’ leren leerlingen op speelse en creatieve wijze over zichzelf en de ander. Diversiteit staat centraal. Want wat is normaal? Dat weet niemand, er is niemand van ons die kan zeggen wat normaal is, omdat we allemaal zo verschillend zijn; Wit, donker, geel, met sproetjes, met hoofddoek of rode appelwangen. Dik of dun en lang of kort. Hetero, homo, lesbisch, biseksueel of transseksueel (=LHBTIQ+). Allemaal misschien een beetje anders, maar … iedereen hoort erbij!

 

Er is voor de kinderen ook een speurtocht, waarbij ze via een app gaan speuren naar “Roze Sporen” in Leeuwarden.

Voor leraren die graag wat hulp willen bij het inzetten van dit lespakket organiseren we deskundigheidsbevordering. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Voor wie: Alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het Primair Onderwijs
Info & aanmelden: Janneke Bijlsma

Janneke.Bijlsma@kunstkade.nl

ICC-cursus

'Word de spin in het cultuureducatieweb op jouw school!'

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de acht bijeenkomsten zijn leerlijn-denken, draagvlak in het team, provinciale kansen voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de omgeving van de school.
Een deel van de bijeenkomsten is online, voor het andere deel zijn we te gast bij culturele instellingen in Friesland, zoals het Planetarium in Franeker, waar we een kijkje achter de schermen nemen!

De verwachte tijdsinvestering is ca. 40 uur. Dan heb je na afloop van de cursus een prachtig cultuurbeleidsplan voor jouw school.

De ICC-cursus wordt in Friesland samen gegeven door vier partijen:

Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden en Keunstwurk.
Meld je je aan met een groep (vanaf 12 personen), dan kan kunnen we in overleg ook naar jouw locatie komen.


Kernvragen
• Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op school?
• Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik?
• Met wie kan ik samenwerken?
• Hoe creëer ik draagvlak?
• Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?

Voor wie: schoolleiders en leerkrachten
Aantal cursusbijeenkomsten: 8
Data: Nog niet bekend voor 2025

Tijden: donderdagmiddagen van 15.30 -17.30 uur.

Financiele bijdrage: gratis
Info & aanmelden: Via Keunstwurk en/of Ana Paunovik

cultuureducatie@keunstwurk.nl

ana.paunovik@kunstkade.nl

 

Toolkit

'Zet kunst en cultuur in, passend bij jouw school en leerlingen'

Kunstkade heeft een spel bedacht met verschillende werkvormen om als team te komen tot een beleidsplan Kunst en Cultuur: Een toolkit om op een speelse manier een beleidsplan Kunst & Cultuur te ontwikkelen.
We planten zaadjes, bewonderen de bloemen, hengelen naar meningen en overtuigingen, leggen de vinger op dát wat écht belangrijk is en we noteren: dit gaan we doen!

De toolkit is in 2018 – 2019 ontwikkeld in samenwerking met pilotscholen en een klankbordgroep.

Een bloemenweide wordt ingekleurd, de visie wordt gevist en we hakken bomen om en planten een bos. Dit zijn enkele activiteiten die in de toolkit beschreven staan. Met behulp van een digitaal formulier wordt het beleidsplan ingevuld. Sommige activiteiten vinden plaats met het hele team, andere worden uitgewerkt in een kleiner verband: icc’er, directeur, cultuurcoach, aangevuld met bouwcoördinatoren. 

Download het formulier hier.

Download een voorbeeld van een ingevuld formulier hier.

 

'Ik heb nog nooit op zo’n simpele en leuke manier aan visie-ontwikkeling gedaan.'

- een leerkracht - en dát vinden we belangrijk: Kunst en Cultuur is mooi en praten over visie kan en mag ‘leuk’ zijn. Onder begeleiding van de cultuurcoach, kan een school kiezen voor dit traject. Vraag ernaar!

Het traject bestaat uit:

- intake-gesprek met directie / icc'er en cultuurcoach;
- minimaal 2 teambijeenkomsten à 1 uur;
- minimaal 2 bijeenkomsten à 1 uur in kleiner verband.

Lokatie: Eigen school.