Hoofdcontent

Wat we doen

Voor iedereen 
Kunstkade biedt activiteiten voor alle leeftijden. Wie weet ontdek je een verborgen talent! Je bent nooit te jong of te oud om te beginnen. Geld hoeft geen barrière te zijn; er zijn altijd mogelijkheden. Samen met diverse initiatiefnemers maken we kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen. 

‘Ken ik jullie ergens van?’ 
Dat kan kloppen! Je kunt Kunstkade kennen van de activiteiten die we organiseren voor het onderwijs. Onze cultuurcoaches zijn actief op alle basisscholen in Leeuwarden. Kinderen en jongeren maken onder andere kennis met Fries Museum, Harmonie en Tryater, en Kunstkade-programma’s als Dance Battle, Film It, Proeftuinen en Vakantieschool. Ook zijn we actief betrokken bij festivals, zoals het Straatfestival en het Bevrijdingsfestival. 

Missie Kunstkade: Alle inwoners van Leeuwarden kunst te laten maken, mee te maken en betekenis te geven.   

Als netwerkorganisatie zijn we in alle wijken en dorpen van Leeuwarden aanwezig, werken we samen met cultuur, onderwijs, sport, welzijn en economie. We zorgen voor een stabiele basis waardoor iedereen in Leeuwarden zich kan blijven ontwikkelen met kunst en cultuur. We zijn altijd in beweging om van meerwaarde te kunnen zijn en blijven. Samen met onze partners.  

Visie Kunstkade 
Kunstkade draagt bij aan het welzijn van de gemeente Leeuwarden en haar inwoners. Middels Cultuureducatie verrijkt Kunstkade het leven van elke Leeuwarder en versterkt zij de sociale samenhang tussen de inwoners.  

Doelen

Kunstkade is erop gericht de volgende doelen te realiseren: 

  • Het versterken, stimuleren en regisseren van cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden;
  • Alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken;
  • Alle inwoners van Leeuwarden de mogelijkheid geven op een eenvoudige manier een vorm van cultuureducatie te vinden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften; 
  • Het goed positioneren en zichtbaar maken van het educatie aanbod van de aanbieders van cultuureducatie in Leeuwarden;  
  • Het delen van kennis en ervaring stimuleren; 
  • Het actief zoeken van funding voor activiteiten die de doelen van de stichting ondersteunen; 
  • Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin.

Jaarplan 2023
Bekijk het jaarplan voor meer informatie over onze programma’s, diensten, projecten en activiteiten die zijn opgedeeld in drie pijlers: Cultuur, Onderwijs en Buitenschools.

Bestuurssamenstelling

In onderstaand schema is aangegeven wanneer de bestuursleden door de AV zijn benoemd (datum van inschrijving bij KvK kan afwijken).

ANBI

Kunstkade heeft sinds 1 maart 2023 een ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang.

Beloningsbeleid
Kunstkade hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Kunsteducatie. Fair pay wordt zoveel als mogelijk toegepast bij het samenwerken. Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. Kunstkade onderschrijft de Cultural Governance Code , Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code.