Hoofdcontent

Vervoersregeling Kunstmenu

Voor de KUNSTMENU-activiteiten* geldt een vervoersregeling voor de volgende scholen en groepen:

IKC Alexia : groep 1 – 4
OBS de Pionier: groep 1 – 4
IKC Teresa: groep 1 - 4 
CBS Klaverblad: groep 1 – 4

IKC Màxima: groep 1 -4

Wynwizer: groep 1 -4
Professor Wassenberghskoalle: groep 1 – 4 
 
RK bs St. Radboud: groep 1 – 8
Obs It Tredde Sté: groep 1 – 8
IBS De Twamester: groep 1 – 8
OBS De Finne: groep 1 – 8
IKC Roorda Wytgaard: groep 1 – 8
OBS De Trije Doarpen: groep 1 – 8
OBS De Twa Fisken: groep 1 - 8
CBS Nijdjip: groep 1 – 8
Doarpsskoalle Wurdum: groep 1 – 8
 
Arjen Roelofsskoalle: groep 1 – 8
De Jint: groep 1 – 8
De Twilling: groep 1 – 8

De Sprankel: groep 1 - 8
De Swirrel: groep 1 – 8


 
It Pertoer: groep 1 – 8
Gielguorde: groep 1 – 8
Greidefûgel: groep 1 – 8
 
*De vervoersregeling is niet van toepassing op het KunstmenuPLUS, het Techniekmenu, TOP en andere programma's.
*De vervoersregeling is niet van toepassing, wanneer een school een andere school bezoekt i.v.m. het bijwonen van een activiteit. 
 
Wanneer u inlogt in Planned Culture ziet u in het rooster achter de activiteit aangegeven of busvervoer voor die betreffende activiteit van toepassing is. 
 
Belangrijk:
Kunstkade regelt het vervoer met het vervoersbedrijf, maar school is zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van de rit. Check daarom regelmatig het rooster voor de juiste tijden en het juiste aantal leerlingen. Zijn er wijzigingen, laat dit dan tijdig aan Kunstkade èn de vervoersmaatschappij Veenstra Reizen, telefoonnummer 0511 - 541809. Mocht een activiteit moeten worden verplaatst, dan kan vervoer niet gegarandeerd worden.