Hoofdcontent

Programma voor leerlingen

Cultuureducatie op jouw school

'ontdek en ontwikkel je talent'

Praamvaren

Programma voor de leerlingen 

Op het menu voor 2024-2025!
Het huidige schooljaar is nog in volle gang, maar wij zijn alweer een stapje verder, want het tijd is om vooruit te kijken naar het Kunstmenu, KunstmenuPLUS, TOP & Techniekmenu voor 2024-2025! Ditmaal is er geen gedrukt magazine. In plaats daarvan zullen de cultuurcoaches tijdens de jaarlijkse startgesprekken met het onderwijsteam een hand-out presenteren met het programma, waarover hieronder en op onze 
aanbodpagina meer.

 

Kunstkade biedt binnen het primair onderwijs in Leeuwarden een rijk
cultuureducatieprogramma voor alle leerlingen van peuters t/m groep 8, waarin zij
kennismaken met de veelzijdigheid van kunst, cultuur, erfgoed en techniek en waarbinnen zij
hun eigen talenten leren ontdekken en ontwikkelen.

 

Het programma voor het primair onderwijs bestaat uit het Peutermenu voor de
speelleergroepen, het Kunstmenu dat als vaste basis dient om kennis te maken met de
culturele instellingen en de diverse disciplines, het KunstmenuPLUS gericht op actieve
deelname en ontwikkeling en het Techniekmenu dat door school kan worden ingezet om
vorm te geven aan het vak Wetenschap & Techniek. Voor wie zich verder wil bekwamen zijn er de TalentOntwikkelProgramma‘s en via Talentontwikkeling op maat kun je je verder ontwikkelen. Financieel kan daarbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen. 

 

Voor de leraar en/of het team is er een deskundigheidsprogramma met verschillende
verdiepingsmogelijkheden om zelf vorm te geven aan kunst, cultuur en techniek in de klas

 

Alle inhoudelijke informatie over de diverse programma‘s is te vinden in ons programma-overzicht.

Het jaarrrooster staat in Planned Culture. 

Voor vragen en info: primaironderwijs@kunstkade.nl

 

Kennismaken

De leerlingen maken kennis met de kunstdisciplines en erfgoed in het Kunstmenu. Alle leerlingen in Leeuwarden bezoeken culturele instellingen in Leeuwarden, de culturele schatkamers van de stad die er ook voor hen zijn! 

Ontwikkelen 

De leerlingen leren hoe zij zich kunnen uiten middels de kunsten in het Kunstmenu Plus. Met professionals gaan ze binnen en buiten de school aan de slag met muziek, theater, taal, beeldende kunst, erfgoed, dans en meer. Zij ontdekken hier wat ze zelf kunnen, wat klasgenoten kunnen en het plezier van nieuwe dingen uitproberen. 
Bekwamen

Wie wil er meer? Met TOP, de Talentontwikkelprogramma’s, ontdekken alle leerlingen het plezier van bezig zijn met dans, taal, theater, muziek en beeldend. Zij die hier verder mee willen kunnen meedoen met een programma binnen en buiten de school. Elk programma wordt feestelijk afgesloten met een presentatie op het podium, tentoonstelling of tijdens een festival. 
Excelleren 

Wil je nog meer? Er zijn vele aanbieders in Leeuwarden die je daarbij kunnen ondersteunen (cursusgids link). Met Kunstkade Talentontwikkeling op maat helpen we leerlingen om talenten verder te ontwikkelen. Financieel kan daarbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen

Peutermenu

'spelen is leren'

Het Peutermenu bestaat uit een basisprogramma waarin peuters kennis maken met theater, dans, muziek en beeldende kunst. Door te doen en door te kijken naar een voorstelling of het reizende kunstwerk. Het aanbod staat, net als het Kunstmenu vast. Hierbij is er de keuze tussen een basis of een meer intensief programma.

 

Het Peutermenu kan worden gefinancieerd, mits aangevraagd, via Kansen voor Kinderen.

 

Een aantal keer per jaar is er voor de pedagogisch medewerkers die verbonden zijn aan het Peutermenu een inspiratieavond. Hier wordt dieper ingegaan op een discipline of thema waar op de groepen mee gewerkt wordt. We werken regelmatig samen met partners uit de omgeving. Ook bestaan er oudertrainingen ‘spelen met je peuter’.

 

We werken regelmatig samen met partners uit de omgeving.


Meer informatie: Natascha Vink & Brenda de Groot

Kunstmenu

'kennismaken met kunst en cultuur in Leeuwarden'

Maak kennis met de kunstdisciplines en erfgoed in het Kunstmenu! Alle leerlingen van Leeuwarden bezoeken culturele instellingen in Leeuwarden, de culturele schatkamers van de stad, die er ook voor hen zijn. 

 
Hieronder het programma van het Kunstmenu.

 • Elk kind gaat naar twee activiteiten.
 • Het programma staat vast.
 • Het rooster staat voor de zomervakantie van 2024 in Planned Culture. Kijk daar goed naar vóór 20 juli.
 • LET OP: Wijzigen kan, maar dan moeten zowel de instelling als Kunstkade het weten en is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien vervoer is inbegrepen, de wijziging z.s.m. doorgeven en onder voorbehoud van beschikbare bussen.
 • Vervoersregeling: met de bus naar kunst en cultuur! Kom je daar voor in aanmerking? Check de vervoersregeling, Planned Culture of vraag je cultuurcoach. 
KUNSTMENU 2024-2025 Rij A Rij B
Groep 1 en 2

Princessehof

Keizerin uit China op visite bij prinses Marijke

februari t/m mei

Natuurmuseum

Supermus Natoertoer

Gehele schooljaar

Groep 3 en 4

Tresoar

Taalkabaal - Kabaaltaal

oktober/ november 204 & januari t/m april 2025

Notenvloot

Een muzikaal avontuur in het oerwoud

januari t/m juni

 

dbieb

Er was eens...een schilderij

voorjaar

A guide to Leeuwarden

Street Art Tour

mei t/m juni

Groep 5 en 6

Harmonie    of    Pier21

Giselle                 Benno

21 & 22 november       najaar

Tryater

Anwar en de Wolf

februari t/m maart

 

Fries Museum

Door de bril van Semâ

oktober t/m december

Natuurmuseum

Supermus Natoertoer

gehele schooljaar

Groep 7 en 8

Film in Friesland

Filmbeleving op het Noordelijk Film Festival

14 & 15 november

Historisch Centrum Leeuwarden

De dief in het archief

oktober 2024 t/m mei 2025

 

Verzetsmuseum

Oorlogsverhalen, kruip in de huid van een onderzoeksjournalist

februari t/m mei

Noord Nederlands Orkest

Spring in het orkest! Live!

19 juni 2025

KunstmenuPLUS

'ontwikkel je eigen interesse'

In het KunstmenuPLUS leren leerlingen hoe zij zich kunnen uiten middels de kunsten. Met
professionals gaan ze binnen en buiten de school aan de slag met muziek, theater, taal,
beeldende kunst, erfgoed, dans, media en meer. Zij ontdekken hier wat ze zelf kunnen, wat klasgenoten kunnen, en beleven plezier aan het uitproberen van nieuwe dingen. Weet je al wat jij kiest?
 
Dit is een extra keuzeprogramma, gefinancierd door de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Maak vooral een bewuste keuze: wat past bij de scholen bij het (cultuur)beleid, wat past bij de groep en de leerkracht, bij de projectweek, welke groep doet nog niet zo veel aan kunst & cultuur? Zie in het overzicht hieronder de keuzemogelijkheden. En: vraag de cultuurcoach om advies!
 

GOED OM TE WETEN

 • De school kan twee activiteiten kiezen (en twee alternatieven voor als de nummers 1 en 2 ‘vol’ zitten). Dus de school geeft een rijtje van voorkeuren op 1,2,3,4 in volgorde van prioriteit. We proberen zo veel mogelijk keuze 1 en 2 te honoreren.
 • Sommige activiteiten zijn geschikt voor groep 1 - 4. Niet al deze groepen kunnen gaan: er moet een keuze gemaakt worden. Groep 1 of 1/2 OF groep 3 of 3/4.
 • Als men kiest voor bijvoorbeeld groep 8 en er zijn twee groepen 8, dan mogen beide groepen deelnemen (tenzij er uitdrukkelijk staat dat 1 groep mee mag doen).
 • Elke activiteit kent een maximumaantal scholen (of zelfs groepen) dat mee kan doen. Dit heeft te maken met capaciteit en financiën. Als er te veel scholen zich aanmelden, kiest Kunstkade en kijkt daarbij ook naar de volgorde van aanmelding. VOL = VOL! We houden rekening met of de school al eerder meegedaan heeft en wat het beste past.
 • Er is hiervoor géén vervoersregeling. Een deel van de activiteiten vindt op school plaats.
 • Opgave kan tot 24 mei 2024.Informatie over de programma's vind je op onze aanbodpagina voor het onderwijs

Discipline Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6  Groep 7 en 8
Beeldend De DOAS - De magie van frottage De DOAS - De Bewegende Wand
Dans DanceCompany058 - De Superheld in jou! Ivgi&Greben - Nice to meet you
The Factory - Dansen over de Regenboog
Drama/Theater

Podiumschool -

Insect & hotel

  Illustere figuren - Pandora

Stichting de Beweging - Pluk

   
Maskermeiden - Maskerworkshop bij jou in de klas  
Erfgoed Dekemastate - kennismaking met bewoners en personeel   Praamvaren - 1435, we bouwen onze stad
      Historisch Centrum Leeuwarden - Struikelstenen
Muziek   Notenvloot - Instrumentencarroussel  
Multidisciplinair   Neushoorn/d'Drive - d'Experience

Talentontwikkelprogramma's

'bekwamen'

Jij bent TOP!
 
Met TOP, de TalentOntwikkelProgramma’s van Kunstkade, ontdekken alle leerlingen het plezier van bezig zijn met dans, taal, theater, muziek en beeldend. Allen die hier verder mee willen, kunnen meedoen met een programma binnen en buiten de school. Elk programma wordt feestelijk afgesloten met een presentatie op het podium of een tentoonstelling in de school, dorpshuis, wijkcentrum of een culturele instelling.  Alle topprojecten hebben het ‘Kijk eens wat ik kan principe’ in zich, en bieden kansen om de talenten van kinderen verder te ontwikkelen.   


Dit jaar is het voor het eerst dat al deze programma’s samenkomen op een feest. Allereerst om de kinderen een podium te geven en ze te laten schitteren. Maar het is er ook om trots te zijn op dat wat er gemaakt is te laten zien aan een breed publiek. Zo geven we erkenning aan de inspanningen van kinderen voor dat wat ze gedaan of gemaakt hebben. Kortom, gezien en gehoord worden is belangrijk in de ontwikkeling van het kind.  
 

Op Kunstkade TO Party 22 mei 2024 komen alle programma's samen en presenteren zo’n 600 kinderen wat ze kunnen in de Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. De datum voor TO Party 2025 is nog niet bekend.

 

GOED OM TE WETEN: Elke school kan deelnemen aan 1 TalentOntwikkelProgramma. Er is beperkt plek, voor maximaal 1 groep per school. Kunstkade kent toe. Vol = Vol. Er is geen vervoerregeling.

Voor meer informatie, vraag je cultuurcoach.

Discipline TOP Groep
Beeldend FilmIt! 7 of 8 (6/7 og 7/8)
Fotopodium 6 (5/6 of 6/7)
Dans Dancebattle 7
Taal/Theater Mijn verhaal 6 of 7 of 8 (6/7 of 7/8)
Multi/Muziek Adje - Muziek / Adje - Urban 5 of 6
Erfgoed Burgerschap 'weet wat je zegt' 8

 

 

Techniekmenu

'Onderzoek en ontdek de wereld van Techniek'

Ons leven zit vol met techniek. Veel van wat we doen en gebruiken nemen we voor lief. Hoe tof is het om te weten hoe dingen werken, en nog een stap verder: hoe je zelf iets kan maken!
 
Kunstkade biedt samen met professionals in Leeuwarden het Techniekmenu aan. In combinatie met de lessen die je op www.kunstkade.nl vindt, kun je, zowel binnen als buiten school, vorm geven aan het vak Wetenschap & Techniek. Zo leren leerlingen digitale vaardigheden en grip te krijgen op het maakproces. Ook leren ze hun weg te vinden om hiermee verder te gaan, in het voortgezet onderwijs en via Kunstkade Talentontwikkeling op maat buitenschools. Misschien wel op weg naar een baan in de techniek?
 
MEEDOEN! WAAROM?
Wanneer de school meedoet aan het Techniekmenu wordt er een sterke basis gelegd voor het vak Techniek & Wetenschap. 
Onderzoeken, ontwerpen, doen en ervaren komen terug in iedere activiteit en hiermee sluiten we aan bij de doelen van het Nationale Techniekpact en de leerdoelen die het SLO in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ontwikkeld.
 
Twee activiteiten
In het Techniekmenu beleeft iedere groep twee activiteiten per schooljaar. Deze activiteiten worden aangeboden door diverse professionals uit Leeuwarden. We werken samen met overheidsinstellingen, bedrijven en scholen. Dankzij deze samenwerkingen kunnen wij de leerlingen een gevarieerd programma bieden.
 

Lessen en verdieping online
Als leraar kan je aan de slag met Wetenschap & Techniek in de klas. Er is ontzettend veel te vinden maar wij hebben voor jullie een selectie gemaakt van geschikte activiteiten voor in de klas. Wanneer jullie zelf leuke lessen tegen komen of resultaten hebben die jullie met ons willen delen dan zouden we die graag ontvangen om anderen weer te inspireren!
 
Kunst & Techniek
Daar waar het mogelijk is, leggen we verbanden tussen kunst, cultuur en techniek. Deze link is namelijk niet ver weg. Het is bewezen dat het beoefenen van verschillende kunstdisciplines ook de ontwikkeling van creativiteit en van de 21e eeuwse vaardigheden bevordert. Voor het maken van kunst is ook vaak techniek nodig. Het werken met een ‘3D pen’ of het maken van een ‘GIF’ zijn uitstekende voorbeelden waarin mediakunst en techniek samenkomen. De cultuurcoaches kunnen hierbij adviseren en ondersteunen!

MEEDOEN! HOE?
Tijdens het inschrijven voor de activiteiten KunstmenuPLUS en TOP kun je je ook aanmelden voor het Techniekmenu via Planned Culture. Er is plaats voor maximaal 40 scholen.
 
FINANCIERING:
De kosten zijn € 5,- per leerling voor het komende schooljaar. Dit kan eventueel bekostigd
worden uit de extra gelden in de prestatie-box. Vanuit het ministerie van OC&W is er
voor elke leerling € 15,22 per jaar beschikbaar. Wanneer u meedoet met het Kunstmenu,
Kunstmenu plus en Talentontwikkelprogramma’s (€ 10,- per jaar), dan blijft er nog € 5,22 over. We kunnen voor deze lage prijs van € 5,- per kind, geen vervoer regelen.
 
GOED OM TE WETEN

- Twee activiteiten per groep, geen vrije keuze

- Er is plaats voor maximaal 40 scholen
- De activiteiten sluiten zo veel mogelijk aan bij de kerndoelen
- Op kunstkade.nl staat een leerlijn voor de leraar, om verder te gaan met W&T lessen.
- Er is géén vervoersregeling. Een deel van de activiteiten vindt op school plaats.
- Het gehele programma is onder voorbehoud. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.

- Er is géén vervoersregeling. Een deel van de activiteiten vindt op school plaats.
- Het rooster staat voor de zomervakantie in Planned Culture.
- Opgave kan tot 24 mei 2024.

Groep Aanbieder Programma
Groep 1 en 2 Het Beeldlokaal Het geheim van geluid
Scheepvaartmuseum Waterprofessor op stoom
Groep 3 en 4 dbieb Digitale geletterdheid
Scheepvaartmuseum Waterprofessor op stoom
Het Beeldlokaal Het geheim van geluid
Groep 5 en 6dbieb Digitale geletterdheid
Media Art Festival Actie-kettingreactie
Piter Jelles Ynsicht Experience Lab
Landbouwmuseum Van pieper tot patat/ van koe tot kaas
Aeres Techniek is gewoon leuk!
Harmonie Volgspotters
Tiidwiis Workshop 3D pen
DJ Workshops Workshop DJ
IVN Natuur en Techniek
Historische Centrum Leeuwarden  
Groep 7 en 8 dbieb Hackshield/ Lego Storystarter
Media Art Festival Actie - kettingreactie
Piter Jelles Ynsicht Experience Lab
Comenius Zamenhof Techniektheater
Landbouwmuseum Van pieper tot patat/ van koe tot kaas
IVN Natuur en techniek
JINC Bliksemstage
Tiidwiis Workshop 3D pen
Bouwen aan de bouw Maak het mee
Harmonie Volgspotters
  DJ Workshops Workshop DJ
  Historisch Centrum Leeuwarden  

Deskundigheidsbevordering

Programma voor leraren 

Verdieping op kunst, cultuur en techniek.

Veel kennis en kunde is aanwezig in elk team, een combinatie van vele talenten. Voor kunst, cultuur en techniek kunnen professionals een mooie aanvulling vormen daarop. Maar je kan je ook zelf als leraar verder bekwamen. Daarom bieden we verschillende verdiepingsmogelijkheden om zelf ook vorm te geven aan kunst, cultuur en techniek in de klas. Houd ook de nieuwsbrief in de gaten voor inspirerende bijeenkomsten gedurende het jaar. 

 

Discipline Deskundigheidsbevordering
Beeldend

Werken in ateliervorm

Filmlab

Muziek 1,2,3 ZING
Dans Dans in de klas
Theater Toi Toi Toi
Taal Taalvreters
Multi Regenboogweken
Beleid

ICC

Toolkit

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING - bewust kiezen ICC en TOOLKIT
'Hebben jullie al een Intern Cultuur Coördinator, ICC’er, op school?'
Het komt uit alle rapporten: goed cultuuronderwijs kan niet zonder een ICC’er. Om te zorgen voor een optimale verbinding tussen cultuur en onderwijs is het nodig om met visie aan je programma te werken zodat kunst en cultuur optimaal worden ingezet op school. Als ICC’er zorg je voor betekenisvolle inzet voor de leerlingen en het hele team. Doe je mee? Dankzij het Rijksprogramma CMK is de cursus scherp geprijsd. Voor een uitgebreide beschrijving zie onze pagina over de ICC'er op school!

 

'Zet kunst en cultuur in passend bij jouw school en leerlingen met de Toolkit!'
Deze toolkit helpt je op speelse wijze een beleidsplan Kunst & Cultuur te ontwikkelen. Bepaal met je hele team wat kunst en cultuur betekent voor jullie school en jullie leerlingen. Zodat je kunst en cultuur gericht inzet bij de brede ontwikkeling van jullie leerlingen. De cultuurcoach begeleid jullie daarbij, vraag ernaar!

Toolkit & ICC

 

Ook in het TECHNIEKMENU bieden we deskundigheidsbevordering voor het team aan.

De kosten zijn in overleg, afhankelijk van wat de school precies wil.
 
LIEVER MAATWERK?
Workshop wetenschap & techniek op maat
Deze workshop wordt gegeven door een techniekdocent met veel ervaring met het implementeren van het techniekonderwijs in de school. Afhankelijk van de behoefte van de school kan worden aangeboden:
- het team ondersteunen bij alles wat het team wil weten en nodig heeft om het W&T-onderwijs duurzaam in het schoolprogramma op te nemen.
- met het team een visie ontwikkelen over W&T-onderwijs.
- tips & tools geven om het W&T onderwijs laagdrempelig en boeiend in te zetten in alle groepen
- met het team kijken welke mogelijkheden er zijn met de materialen die de school al heeft aangeschaft of wil aanschaffen.
- na de workshop blijven adviseren & meekijken.

De workshop en het overleg vinden plaats op de school zelf. Het is bedoeld voor directeuren, teamleden en werkgroepen W&T.

 

CULTUUREDUCATIEFESTIVAL 

Dit jaar organiseren we weer samen met Keunstwurk het Cultuureducatiefestival 2024, op 7 november. Een inspiratiefestival, waar we kennis delen en laten zien welke actuele thema’s er spelen en met welke methodieken we werken. En hoe we samen met scholen, kunstencentra, gemeentes, schoolkoepels en het culturele veld cultuureducatie duurzaam en betekenisvol maken in Friesland.