Hoofdcontent

Gaan jouw leerlingen in groep 6, 7 of 8 aan de slag met film?

Geef ze de kans hun eigen film op het grote doek te zien!

Film It! – is van start en dat mogen we vieren!

Film It! is een van de TalentOntwikkelProgramma's. Met TOP ontdekken leerlingen het plezier van bezig zijn met dans, taal, theater, muziek en beeldend. Elk programma wordt feestelijk afgesloten met een presentatie op het podium, tentoonstelling of tijdens een festival.


Vanaf deze maand zijn de filmlessen van Film It! gestart. Deze lessen worden gegeven door filmmakers en docenten die een klein groepje leerlingen begeleiden in het maken van hun eigen film. Dit schooljaar doen er acht groepen 7/8 mee. De premières vinden plaats in Slieker tijdens het Film Feest van Friesland op 17 april! Filmmakers zijn: Menno Boersma, Eline van Diggelen, Erwin Ijtsma, Marco en Joas Hulshof. Scholen die meedoen: De Twilling (Stiens,  IKC De Swirrel (Britsum), IKC Eestroom  (Leeuwarden),  OBS De Twa Fisken (Grou), IKC Middelsee (Leeuwarden), IKC Wiarda (Goutum) en IKC Franciscus (Leeuwarden). Er is een extra vertoning van de gemaakte filmpjes tijdens het Kinderfeest op 22 mei in Stadsschouwburg de Harmonie.

 

Filmfeest Friesland

Maken jullie films in de klas? Filmhub Noord organiseert elk jaar een Filmfeest voor bovenbouwleerlingen van basisscholen in Friesland. Deelnemende leerlingen krijgen een uitnodiging om hun film en die van de andere deelnemende scholen te zien tijdens het Filmfeest in Slieker Film in Leeuwarden. Het Filmfeest vindt plaats op 17 april 2024. Het inzenden van een film kan tot 27 maart.


Doe je mee?

Dan is dit wat je weten moet ...

  • Inzenden van een film voor het Filmfeest Friesland kan tot 27 maart.
  • De film duurt maximaal 10 minuten.
  • Je stuurt de film in met een link naar YouTube of Vimeo (via het aanmeldformulier voor jouw provincie).
  • De film is gemaakt door leerlingen in groep 6, 7 of 8 van een school in de provincie Friesland en in hetzelfde schooljaar als waarin het Filmfeest plaatsvindt.
    En ...
  • Een of meer leraren van de deelnemende school gaan mee als begeleider van de leerlingen op het Filmfeest.
  • Er is een maximum aantal leerlingen en begeleiders per inzending. Dit maximumaantal communiceren we tijdig (en is afhankelijk van het aantal inzendingen en de capaciteit van de zaal).

Tijdens het Filmfeest worden foto's en filmbeelden gemaakt. Als je niet wilt dat deze beelden worden gepubliceerd, geef dat dan aan bij de organisatie.

Aanmelden voor het Filmfeest in Friesland?
Hier vind je het aanmeldformulier.

 

Meer informatie
Heb je vragen en/of begeleiding nodig? Vraag dan je cultuurcoach, mail naar ana.paunovik@kunstkade.nl of kijk op de website van Filmhub Noord.