Over Kunstkade

“WE MOETEN KINDEREN LEREN DROMEN MET HUN OGEN OPEN” (Harry Edwards)

Kunstkade gelooft in kunst en cultuur, omdat het schoonheid, ontroering, verbeelding en verrassing biedt. Het leert ons dat er niet een manier is om de wereld te bekijken. Het helpt talenten te ontwikkelen, het leert ons creatief te zijn, te onderzoeken, vragen te stellen en te reflecteren. Creativiteit helpt ons ook om oplossingen te zoeken, doelen te bereiken en te participeren in de samenleving. Bovendien is kunst een essentieel spel om te overleven en geeft mede betekenis aan het leven. Dat alles bij elkaar is de grote waarde van kunst en cultuur. Wij geloven dat elk mens het geluk moet hebben om zo veel mogelijk in aanraking te komen met alle vormen van kunst en cultuur.

Uit het Jaarverslag, 2018.
Jaarverslag, 2019.
Jaarverslag, 2020.

Kunstkade is een netwerkorganisatie op het gebied van kunst- en cultuur

Er zijn 15 cultuurcoaches in dienst die structureel cultuureducatie verzorgen op alle 60 basisscholen in Leeuwarden. Daarnaast doen alle basisscholen mee aan het cultuur-educatief programma binnen het Kunstmenu en KunstmenuPLUS. Voor het voortgezet onderwijs en de peuters is er een apart programma. Voor kinderen en jongeren is er het Centrum voor Talentontwikkeling. In de vakanties is er de Vakantieschool. Zie ook schoolkade.nl voor alle programma’s.

Kunstkade vervult spilfunctie binnen het culturele veld

Daarbij werkt ze samen met culturele aanbieders uit de gemeente. Deze aanbieders verzorgen een breed scala aan workshops, onderverdeeld in diverse disciplines voor kinderen, jongeren en volwassenen, zie ook kunstkade.nl. Met de culturele instellingen uit de stad wordt onder andere samengewerkt in het directeurenoverleg DOLCI en bij Uit in Huis. Tevens is Kunstkade als projectleider verantwoordelijk voor succesvolle projecten als Look @ Me, Dancebattle, Adje ”Kijk eens wat ik kan” en activiteiten als Sjors Leeuwarden.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Floor Hogerheijde via floor.hogerheijde@kunstkade.nl (medewerker Communicatie).

De doelen van Kunstkade
  • Alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken en ondersteunend zijn aan het versterken van de leerprestaties;
  • Alle inwoners van met name Leeuwarden de mogelijkheid geven op een eenvoudige manier een vorm van cultuureducatie te vinden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften;
  • Al het aanbod van creatieve activiteiten zichtbaar maken;
  • Het delen van kennis en ervaring stimuleren.

Kunstkade is er voor iedereen die in Leeuwarden actief aan de slag wil met een of meerdere vormen van kunst en cultuur.