Hoofdcontent

Terugblik netwerkbijeenkomst 'Mag ik in de klas' op IKC Middelsee

Belangrijke rol voor kunstvakdocenten in het onderwijs

Een terugblik op de netwerkbijeenkomst van Kunstkade 'Mag Ik in de Klas?' op IKC Middelsee. 
Kunst professionals werden voorzien van actuele ontwikkelingen van cultuureducatie in het basis- en speciaal onderwijs in Leeuwarden. Sprekers benadrukten de groeiende behoefte aan kunstvakdocenten en presenteerden een nieuwe training “Kunstvak ik in de klas?” om daarmee concrete ondersteuning aan de leden van het Kunstkade netwerk te bieden. 

Femke van de Wiel, directeur van Kunstkade, opende het evenement met een warm welkom en benadrukte het belang van kunst- en cultuureducatie en de behoefte aan goede vakkrachten. Spreker Suzanna van der Heide van de gemeente vertelde over de onderwijsprogramma's van de Gemeente Leeuwarden waarbij cultuureducatie een rol speelt. En Jenny Nijkamp van Kunstkade presenteerde een nieuwe training om kunstvakdocenten klaar te stomen voor verdere ontwikkeling in het onderwijs. Gastspreker Mirjam van Duin deelde haar ervaringen in de praktijk “van danser naar dansdocent.” 

Belangrijke rol voor kunstvakdocenten in het onderwijs 
De bijeenkomst benadrukte het groeiende tekort aan kunstvakdocenten en het belang van hun rol in het onderwijs, met name in programma's als 'School & Omgeving' en 'Kansen voor Kinderen'. De nieuwe training, ontwikkelt in samenwerking met Keunstwurk, is gericht op het verbeteren van de bekwaamheid van kunstvakdocenten om met diverse leerling groepen te werken. 
Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs bleek een thema dat leeft onder de aanwezigen. Op de vraag wat kunst of creatief bezig zijn voor het kind zelf kan betekenen, kwamen antwoorden als experimenteren, zelfvertrouwen, talentontwikkeling en ontdekken naar voren.  
Het 'Mag Ik in de Klas?' Evenement werd druk bezocht, er is veel animo om in het onderwijs te gaan werken. Tegelijkertijd roept het ook veel persoonlijke vragen en onzekerheden op, daarom is het fijn dat 30 oktober a.s. de start van een driedaags Vakkracht in de klas- cursustraject plaatsvindt.