Hoofdcontent

Word lid van de Adviesraad Kunstkade

Draag bij aan cultuureducatie in Leeuwarden!

Kunstkade, dé organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden, is op zoek naar enthousiaste leden voor haar Adviesraad. Als netwerkorganisatie speelt Kunstkade een cruciale rol bij het versterken en stimuleren van kunst en cultuur in alle wijken en dorpen van Leeuwarden. Met een missie om kunst toegankelijk te maken voor alle inwoners, zet Kunstkade zich in voor het creëren van waardevolle artistieke ervaringen voor iedereen. 


Wat doet de Adviesraad? 


Als lid van de Adviesraad Kunstkade krijg je de kans om gevraagd én ongevraagd advies te geven over het beleid en de activiteiten van Kunstkade als geheel. Dit advies wordt besproken met de directeur van Kunstkade, die tevens de vergaderingen van de raad voorzit. Bovendien wordt het advies gedeeld met het bestuur van de stichting, waardoor jouw inbreng een directe impact heeft op de koers van Kunstkade. 
Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar betrokken leden voor de Adviesraad met diverse achtergronden en expertises. De raad zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarbij we streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van belangrijke partners in cultuur en onderwijs. Daarnaast kunnen op uitnodiging ook vertegenwoordigers uit andere domeinen zoals welzijn en economie deel uitmaken van de raad. 


Hoe werkt het? 


Als lid van de Adviesraad Kunstkade heb je een termijn van 2 jaar, dat tweemaal verlengd kan worden. De raad komt minimaal 3 keer per jaar bijeen, waarbij de vergaderingen roulerend bij de partners plaatsvinden. De agenda wordt vooraf door de voorzitter (directeur) opgestuurd, zodat leden zich kunnen voorbereiden en eventuele aanvullingen kunnen indienen. Voor je inzet als lid van de Adviesraad ontvang je een vergoeding van €50,- per bijeenkomst. 


Hoe meld ik me aan? 


Heb je interesse om een rol te spelen in het bevorderen van cultuureducatie in Leeuwarden? Meld je dan vóór oktober 2023 aan voor de Adviesraad Kunstkade! Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met Gea Bruinsma via telefoonnummer 058 289 5365 of e-mailadres info@kunstkade.nl. 


We streven ernaar om eind september onze keuzes voor de raadsleden voor te leggen aan het bestuur van stichting Kunstkade. Na de schoolvakantie in 2023 zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. 


Draag bij aan de bloeiende kunst- en cultuurscene van Leeuwarden en sluit je aan bij de Adviesraad Kunstkade!