Hoofdcontent

Jonge Helden / LAB 058 in BOEL Leeuwarden een groot succes!

Jongeren ontdekken waar hun talenten liggen

Jonge Helden / LAB 058 afgelopen vrijdag in BOEL Leeuwarden een groot succes!

Femke van de Wiel (directeur Kunstkade): “Het is zo waardevol om te zien hoe de jongeren van LAB 058 door dit initiatief ontdekken waar hun 
talenten liggen en deze kunnen ontwikkelen. Ze krijgen alle ruimte om zelf te bepalen wát ze willen verkennen, maar wel met de juiste begeleiding 
van de coördinatoren.”

Vrijdag 2 februari vond het evenement ‘Work in Progress’ van LAB 058, een initiatief van Kunstkade, plaats in BOEL Leeuwarden. De Leeuwarder 
hotspot werd omgetoverd tot een creatieve hub waar jongeren tussen de 15 en 25 jaar alles konden ontdekken op het gebied van urban, muziek, 
visual en stage. Jonge Helden aan het woord over de toekomst van een bijzonder programma. Het evenement trapte af met de presentatie van ons recente onderzoek en het belichten van de verschillende LABS. Jonge Helden / LAB058 biedt jongeren in onze gemeenschap een plek waar ze hun creativiteit kunnen verkennen en ontwikkelen. Het onderzoek dat recent is uitgevoerd door Rijks Universiteit Groningen toont dat jongeren overtuigd zijn van de werking en het belang van Jonge Helden / LAB058 “Voor mij is het Music LAB een goede outlet om mijn energie kwijt te kunnen en mijn muzikale talenten op display te zetten”, vertelt één van de jongeren van het muziek lab. Een jongere van het visual lab voegt daaraan toe: “Wat ik leuk vind is dat je nieuwe mensen ontmoet en allerlei verschillende dingen kunt uitproberen. Maar als je iets niet leuk vindt kan je ook wat anders gaan doen!"Tijdens de presentatie werden de waardevolle resultaten van het onderzoek gedeeld en gingen verschillende partijen waaronder 
Kunstkade, Provincie Fryslân, NHL Stenden, Neushoorn, Fries Museum en het ISK met elkaar in gesprek om inzichten en ideeën te delen over 
hoe gezamenlijk bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van jongeren in onze stad. ‘Work in Progress’: een kijkje in de LABS
Na de presentatie was het tijd voor het evenement en kwamen tientallen jongeren samen. Bands en DJ’s zorgden voor de muziek. Er werd 
terplekke een graffiti kunstwerk gemaakt, er werd geskate, er was een expositie met eerder gemaakt werk en er werden tasjes gepimpt! 
Bezoekers konden met de verschillende LABS meedoen en er vonden workshops plaats. Maar bovenal werd er vooral geïnspireerd en nieuwe 
connecties opgedaan onder de jongeren!

Meer informatie over Jonge Helden/LAB 058 vind je hier.