Hoofdcontent

Filmhub Noord: Leer film spreken

Wil jouw team meer doen met filmeducatie in de klas?

Speciaal voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs bieden Filmhub Noord en partners verschillende trainingen filmeducatie aan teams aan. Wat jullie leren, is direct door te zetten naar de lespraktijk. Vanaf vandaag zijn deze trainingen aan te vragen voor jouw school. 
Wie er op tijd bij is, betaalt niets. In schooljaar '23-'24 kan Filmhub Noord zo'n tien trainingen gratis aanbieden.

Denk aan een training Kijk & vertel, Filmtoolkit, De 5 filmvaardigheden, studiedag Film & mediavaardigheden voor in de klas, Film in de klas...

Proeftuinschool 
Voor dit schooljaar zoekt Filmhub Noord in Leeuwarden nog een vo proeftuinschool.
Wat een proeftuin precies inhoudt vind je hier.
Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij: Misja.sirag@kunstkade.nl