Hoofdcontent

Bestuurswissel: Welkom Jacqueline en Koen

Afscheid en nieuwe gezichten bij Kunstkade

"Welkom Jacqueline en Koen!" 

Afscheid en nieuwe gezichten bij Kunstkade! 
Na bijna een decennium van toewijding en inzet, is het tijd voor Piet Meerdink en Hilde Mulder om afscheid te nemen als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van Kunstkade. Op 13 maart j.l., droegen zij het stokje over aan de nieuwe voorzitter Jacqueline Schrijver en lid Koen Bartijn. Piet en Hilde waren gedurende bijna tien jaar nauw verbonden aan Kunstkade als bestuursleden. Kunstkade volgt de code good governance, dus is het nu tijd om afscheid te nemen. Met grote dankbaarheid kijken we terug op hun waardevolle bijdragen. 
 
Kunstkade is een kleine organisatie met een dagelijks bestuur, wat betekent dat het bestuur altijd dicht bij de organisatie staat. Deze bewuste keuze zorgt ervoor dat de binding met het veld groot blijft. In de afgelopen 10 jaar is de organisatie gegroeid, veranderd qua taken en activiteiten, maar ook op het gebied van rechtspersoonlijkheid, kantoorruimte, medewerkers en directeur. Piet heeft als voorzitter een cruciale rol gespeeld in al deze veranderingen en heeft met zijn deskundigheid Kunstkade altijd op koers gehouden. Hij was een zeer betrokken bestuurslid met enorm veel inzet! 
 
Hilde vertegenwoordigde Kunstkade namens DOLCI (Directie Overleg Leeuwardse Culturele Instellingen). Vanuit Jeugdtheatergezelschap De Meeuw was zij het waardevolle artistieke geweten van Kunstkade. Kunstkade is Piet en Hilde dankbaar voor hun betrokkenheid en toewijding aan onze organisatie. 
Als opvolger vanuit DOLCI verwelkomen we Koen Bartijn, artistiek leider van VHDG, als nieuw lid. Hij is een autonome denker die Kunstkade scherp zal houden. Jacqueline Schrijver volgt Piet Meerdink op als voorzitter. We zijn verheugd over haar verbindende bestuurlijke kwaliteiten en haar uitgebreide kennis van het (culturele) veld binnen en buiten Leeuwarden. 
Samen met Sanne Bergsma, Vincent van der Post (secretaris) en Auke van der Heide (penningmeester) staat het bestuur van stichting Kunstkade klaar om vol energie verder te gaan!  Welkom Jacqueline en Koen! Piet en Hilde bedankt voor jullie onvermoeibare inzet!