Hoofdcontent

JUNI 2023

 

Het belang van cultureel kapitaal

Verslag van netwerkbijeenkomst Cultuureducatie in Leeuwarden

 

LEEUWARDEN - Wat is het effect als we kinderen twee uur langer naar school laten gaan om ze hun buitenschoolse talenten te laten ontwikkelen? Hoe bereik je de jongeren in de buurt écht? Wat kan een festival betekenen voor een wijk? Wanneer is iets sport en wanneer is het cultuur? Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor makers bij Gemeente Leeuwarden?

 

Het zijn een paar van de zeer gevarieerde vragen die werden gesteld in de netwerkbijeenkomst van Kunstkade. Ruim vijftig professionele makers, werkenden in de culturele en creatieve sector in de gemeente Leeuwarden en een aantal inwoners van Leeuwarden Oost waren hierbij aanwezig op maandagmiddag 5 juni in buurtcentrum De Klomp.

 

De middag was georganiseerd om het culturele veld mee te nemen in de ontwikkelingen van Leeuwarden Oost. Dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid. Marloes Schreur van het projectbureau schetste met rake cijfers de situatie in de wijken waaruit Leeuwarden-Oost bestaat. Dat zijn Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen of Camminghaburen. “De armoede en achterstand duren hier soms al generaties lang. Dat is waar we verandering in willen brengen”, aldus Schreur. Vele samenwerkingspartners hebben hun handtekening gezet om zich hiervoor in te zetten. Zo ook Kunstkade. 

Cultureel kapitaal is essentieel om mee te nemen in de aanpak voor kansengelijkheid. Om mensen te verbinden, om het geloof in eigen kunnen te versterken, om bij te dragen aan mentaal welzijn, om eenzaamheid te doorbreken, om mensen van elkaar te laten leren, om mee te kunnen draaien in de maatschappij en ook om samen plezier te beleven. 
Cultuur wordt integraal meegenomen in de aanpak. Kunstkade levert daarin bijdrage voor binnen en buitenschools, voor jong en voor oud. Met de bestaande aanpak zoals de cultuurcoaches en programma’s van Leeuwardse culturele spelers op de scholen, School & Omgeving en stimuleringsprogramma’s als Vakantieschool, Jonge Helden en CvTO. En de programma’s en activiteiten van zovele culturele partners als Het Generatiehuis met Kunst in je Buurt.

En er is ruimte voor nieuw programma.

Daarover vertelden Mariese Schuurman en Marlien Seinstra van Het Generatiehuis, zij gaven ins en outs over cultuurwijkfestivals die op het programma staan. Zij maken onderdeel uit van de werkgroep waar ook Amaryllis, Het Fries Museum, Johan Kolsteeg (RUG), Kunstkade en de gemeente zitting heeft. Met de behoeften uit de wijk wordt ism de bewoners en lokale culturele partners jaarlijks een cultuurwijkfestival georganiseerd. 

Aanwezigen werden dan ook opgeroepen om mee te denken en werken hieraan.

Er is namelijk al zo veel, streven is om mensen, organisaties, activiteiten met elkaar te verbinden en zo te versterken. Een mooi nieuw initiatief is BuurtBaas, coordinator en buurtbaas Abdelhak Zoundri vertelde hoe zij in staat zijn om zogenaamde hangjongeren een ander perspectief te geven. Gelijk kwamen er uit de zaal reacties. Soortgelijke programma’s als Jonge Helden (Kunstkade en Amaryllis) die een mooie aanvulling kunnen zijn, en ook van een jongere die opriep vooral de straat op te gaan: om jongeren actief te betrekken. 

 

Sietze Bandringa van Gemeente Leeuwarden vertelde over verschillende subsidiemogelijkheden van de Gemeente Leeuwarden. Niet alle culturele spelers zijn daarvan op de hoogte en er is veel mogelijk. De gemeente staat open voor vragen als die er zijn. En naast de lokale subsidies zijn er ook provinciale en landelijke mogelijkheden om meer geld voor je plan te genereren. Zo ook bij een keur van diverse fondsen. Aanwezigen merkten op dat het wel ingewikkeld is als je niet precies past in alleen cultuur, sport of welzijn. Gelukkig wordt er al steeds meer ‘ontschot’, maar dit blijft lastig. Een gesprek met de gemeente kan daarbij helpen. Ook Kunstkade kan daarin adviseren.

Het programma Leeuwarden Oost duurt 20 jaar, dus er zullen meerdere bijeenkomsten volgen. Kunstkade hoopt met deze eerste bijeenkomst de vele culturele spelers in Leeuwarden te inspireren en activeren om aan de slag te gaan met kunst en cultuur in de wijken, om zo het netwerk te versterken. Om met elkaar de aanpak op armoede met kunst en cultuur gestalte te geven. Het is daarbij belangrijk te weten wat er speelt aan activiteiten en initiatieven in de wijken om deze zichtbaar te maken en tijdens het cultuurfestival op de kaart te zetten. Zo kunnen bewoners zelf of samen met elkaar kunst en cultuur maken. 

 

De netwerkbijeenkomst werd georganiseerd door Kunstkade en vond plaats in welzijnscentrum De Klomp, de vroegere voetbalkantine van SC Cambuur. Een plek die symbool staat voor ontmoeting en gesprek in Leeuwarden Oud-Oost.

Links:

‘Luisteren | Een experiment met culturele democratie’

https://www.lkca.nl/artikel/de-positieve-invloed-van-cultuur-op-mentale-gezondheid/