Hoofdcontent

EVI geeft inzicht en zicht op cultuuronderwijs in Leeuwarden.

Middels een digitale vragenlijst over de randvoorwaarden van cultuuronderwijs geeft Evi een beeld van kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. 
Evi is er voor scholen, culturele instellingen, de gemeente en Kunstkade en laat zien waar de scholen nu staan op gebied van visie, programma, deskundigheid en partnerschap. Evi ondersteunt scholen met het versterken en borgen van cultuuronderwijs. 
 
Voor de scholen: 
Evi helpt om de visie van cultuuronderwijs op jouw school inzichtelijk te maken. Wat is je visie, wat heb je de afgelopen periode gedaan, hoe wil je verder en hoe kun je dat aanpakken? Zo maak je de ontwikkeling van cultuuronderwijs op je school zichtbaar. Tegelijkertijd is Evi een gespreksinstrument dat je als school zowel intern (met het team) als extern (met culturele instellingen, andere scholen of de inspectie) kunt gebruiken.

Voor Kunstkade:
Evi geeft ons een beeld van de behoeftes binnen het voortgezet onderwijs. Zo kunnen we samenwerken en het beleid aanscherpen. Onze culturele partners hebben met Evi scherpere richtlijnen om op maat van de school samen te werken. Samen werken we aan een gezamenlijke taal en aan een passend advies voor goed cultuuronderwijs op alle scholen van Gemeente Leeuwarden.

 

Vragenlijst ingevuld en dan?
Als je als school de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je direct een terugkoppeling. In de vorm van een poster, zowel digitaal als in pdf, vind je de uitkomsten van jouw school, analyses, tips en ideeën. Deze kan je met je team bespreken en analyseren om op basis daarvan verdere plannen te maken. En natuurlijk inlijsten! 

Vanaf januari 2024 stelt Kunstkade het instrument kosteloos beschikbaar voor alle scholen in Gemeente Leeuwarden. Je consulent VO helpt je met het invullen van Evi.

 

Voor vragen mag je ons mailen op gretha.straatsma@kunstkade.nl of stel je vraag aan je consulent!
Voor uitgebreide info verwijzen we je door naar de site van Evi2
De achtergrondinformatie kan je lezen op de site van LKCA