Hoofdcontent

Cultuur Community VO Kunstkade | Een inspiratienetwerk voor (kunstvak) docenten
In dit netwerk staat de vraag vanuit het onderwijs centraal. Wat leeft er binnen het onderwijs? Wat zijn de vragen en thema's waar docenten én leerlingen mee aan de slag c.q. een antwoord op willen? Het netwerk probeert hieraan handen en voeten te geven door het organiseren van (thema) bijeenkomsten per jaar. De individuele leerling staat hierbij centraal. Het netwerk wordt aangestuurd door een werkgroep.   
Doelen van de Cultuur Community zijn: 

  • Betere afstemming vanuit de culturele partners op de vraag vanuit het onderwijs
  • Ervaringen delen, elkaar inspireren en enthousiasmeren
  • Van elkaar leren en elkaar versterken
  • Ontmoeten en netwerken
  • Organiseren van scholing
  • De leerling staat centraal 

De Cultuur Community VO richt zich in eerste instantie op docenten in de kunst- en cultuurvakken. Uiteraard zijn alle docenten welkom. Een goede samenwerking tussen school én culturele partners borgt het CKV doel: leerlingen ervaren kunst en cultuur in een professionele context.  

Vacature 
Momenteel is er een vacature voor docenten binnen de werkgroep Cultuur Community VO Kunstkade.  Ben jij docent en beschikbaar om bij deze netwerkgroep aan te sluiten? Het netwerk komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. De groep bestaat uit drie culturele instellingen, docenten VO en HBO en vertegenwoordiging vanuit Kunstkade. 
Dus ben je docent en wil je groeien in het culturele vak? Sluit je dan aan bij ons netwerk. 
Mail voor aanmelden of meer informatie met gretha.straatsma@kunstkade.nl