Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Weest bevlogen’, naar het werk van Friese kunstenaar Machiel
Braaksma, is het officieuze motto van kunstinitiatief VHDG. Het
staat symbool voor hoe wij ons al ruim twintig jaar elke dag met
engagement en vastberadenheid inzetten voor de productie en
presentatie van nieuwe, spraakmakende beeldende kunst. We
opereren in een gebied waar het aanbod beperkt is. Veel mensen
ervaren hedendaagse kunst als een onbegrijpelijke ver-van-mijn-bed-show. Het is onze missie om hier verandering in te brengen.
Onze activiteiten zijn breed, maar dienen één doel: het creëren
en vieren van de vrijheid en ruimte die essentieel zijn voor een
democratische, vrije samenleving. Vrijheid om jezelf te zijn, om
anders te zijn, om gehoord en gezien te worden. Ruimte om te
experimenteren, grenzen op te zoeken en te bevragen, ruimte
voor nieuwe ontmoetingen en gesprekken.
Deze vrijheid en ruimte zijn geen vanzelfsprekendheden. Kunst
speelt hierin wat ons betreft een essentiële rol. We voelen de
verantwoordelijkheid om actuele maatschappelijke thema’s te
agenderen en nieuwe stemmen en perspectieven een podium te
geven. Actuele, (inter)nationale ontwikkelingen binnen de kunst
vertalen we naar een toegankelijk programma dat relevant is in
Noord-Nederland. We zetten in op langdurige inhoudelijke
samenwerkingen met kunstenaars, lokale partners en
(inter)nationale kunstinstellingen.