Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Kunstkade biedt cultuureducatie voor alle leeftijden.
Cultuureducatie gaat over kunst, cultuur, erfgoed, media en literatuur maken, meemaken en
betekenis geven. In het onderwijs wordt over cultuuronderwijs gesproken om te benadrukken dat
het onderdeel uitmaakt van de kerndoelen en het curriculum.
Onder kunst en cultuur verstaat Kunstkade de reeks van uitingen die door de maatschappij kunst en
cultuur werden en worden genoemd

Kunstkade wil bijdragen aan de brede ontwikkeling van elke inwoner van Leeuwarden middels kunst
en cultuur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich kan blijven doorontwikkelen. Daarbij spreken
we over talentontwikkeling. Daarin zijn 4 fases te onderscheiden:
Fase 1: Kennis maken (ontdekken en enthousiasmeren)
Fase 2 : Oriënteren (actief uitproberen, laagdrempelig in de wijken)
Fase 3 : Verdiepen (leren van kennis en vaardigheden)
Fase 4: Toptalent (begeleiding, eventueel voorbereiding, op beroepsonderwijs)
Deze fasen vormen een doorgaande leerlijn. Het aanbod van Kunstkade is erop gericht om in deze
vier fasen te voorzien.

Onze cultuurcoaches zijn actief op alle basisscholen in Leeuwarden. Kinderen en jongeren maken onder andere kennis met Fries Museum, Harmonie en Tryater, en Kunstkade-programma’s als Dance Battle, Film It, Proeftuinen en Vakantieschool.