Waar staat de amateurkunstsector van Fryslân in 2030?

25
nov

Hoe staan de verenigingen in Fryslân er nu voor? Het LKCA heeft in 2021 een landelijk monitor uitgevoerd onder de culturele verenigingen en stichtingen. Speciaal voor de Dag voor Amateurkunst is er een rapport gemaakt van de uitkomsten in Friesland. Wat valt op als we de cijfers van Fryslân bekijken?

Waar staat de amateurkunstsector van Fryslân in 2030?
Over deze vraag bogen genodigde koepelorganisaties, overheden, verenigingen en onderzoekers zich op zondag 7 november tijdens de Dag van de Amateurkunst in Leeuwarden. Na een bevlogen betoog van Evert Bisschop Boele gingen de gasten in werkgroepen in gesprek over de subthema’s multidisciplinair samenwerken, culturele platforms en inclusie.

Wat valt op als we de cijfers van Fryslân bekijken?
Dat we er best goed voorstaan. Bij 69% van de verenigingen is het ledenaantal niet gedaald door corona. De meerderheid (56%) heeft een financieel gezonde situatie. De helft van de verenigingen ziet zichzelf als krachtig tot zeer krachtig in organisatiekracht. Het wordt wel steeds lastiger om bestuursleden te vinden (49%) en andere knelpunten zijn zichtbaarheid en publieksbereik, financiën en locaties. Ook in Fryslân heeft corona er flink ingehakt: bijna één op de vijf verenigingen acht het (zeer) waarschijnlijk dat ze over een jaar veel kleiner zijn. Het onderzoek van het Fries Sociaal Plan Bureau (2021) bevestigt dat ruim de helft van de verenigingen zich zorgen maakt over de toekomst.

Lees alle uitkomsten op de website van Keunstwurk.