Hoofdcontent

Al vanaf je prilste bestaan, word je gevormd. Door wat binnen in je genen zit – en door alles buiten, in de wereld om je heen. Het maakt je wie je gister was, wat je vandaag doet – en hoe je morgen denkt. Het maakt hoe jij, op jouw beurt, de wereld groter maakt en kleur geeft. Vorm geeft. Voor jezelf. Maar ook voor een ander.

 

Kunstkade wil iedereen de kans geven zich zo breed mogelijk te vormen. Met de kracht van kunst en cultuur. Want daarin vinden we de schoonheid, ontroering, verbeelding en verrassing die inspireren om open te staan voor nieuwe inzichten.

Je wordt er geprikkeld door de creativiteit van anderen -en ontdekt je eigen verborgen talenten. Kennismaken met kunst en cultuur doet iets met ons hart en ziel. Het verbindt, roept vragen op, maakt nieuwsgierig en geeft plezier.

 

Wij zijn Kunstkade – en beloven jou de kunst om jezelf te vormen.


Missie Kunstkade
Alle inwoners van Leeuwarden kunst te laten maken, mee te maken en betekenis te geven.   

Als netwerkorganisatie zijn we in alle wijken en dorpen van Leeuwarden aanwezig, werken we samen met cultuur, onderwijs, sport, welzijn en economie. We zorgen voor een stabiele basis waardoor iedereen in Leeuwarden zich kan blijven ontwikkelen met kunst en cultuur. We zijn altijd in beweging om van meerwaarde te kunnen zijn en blijven. Samen met onze partners.  

Visie Kunstkade 

Kunstkade draagt bij aan het welzijn van de gemeente Leeuwarden en haar inwoners. Middels Cultuureducatie verrijkt Kunstkade het leven van elke Leeuwarder en versterkt zij de sociale samenhang tussen de inwoners.  

Doelen 

Kunstkade is erop gericht de volgende doelen te realiseren: 

1.Het versterken, stimuleren en regisseren van cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden 
2.Alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken. 
3.Alle inwoners van Leeuwarden de mogelijkheid geven op een eenvoudige manier een vorm van cultuureducatie te vinden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften 
4.Het goed positioneren en zichtbaar maken van het educatie aanbod van de aanbieders van cultuureducatie in Leeuwarden  
5.Het delen van kennis en ervaring stimuleren 
6.Het actief zoeken van funding voor activiteiten die de doelen van de stichting ondersteunen 
7.Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin

Wat doet Kunstkade?
Kunstkade staat voor een brede ontwikkeling van iedereen in Leeuwarden en maakt het mogelijk dat jong en oud zich creatief blijven ontwikkelen. Met de inzet van cultuurcoaches zorgen we voor cultuureducatie op alle basisscholen in Leeuwarden. Daarnaast is Kunstkade als projectleider verantwoordelijk voor projecten als Dancebattle XL, Circus Adje, Jonge Helden en Sjors Leeuwarden. Kunstkade werkt niet alleen samen met ruim 200 culturele partners, maar ook met culturele instellingen uit de stad en overige partners in kunst en cultuur, onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport. Kunstkade vervult hiermee een spilfunctie binnen het culturele veld.