Hoofdcontent

De Lange Adem

Een collectief geluid voor een gezamenlijke toekomst. Manifestatie in de straten van

Op maandag 3 juni organiseert het collectief De Lange Adem een geluidsmanifestatie in het centrum
van Leeuwarden.

 

Om 12:00 uur, wanneer het luchtalarm getest wordt, is iedereen welkom om
samen alarm te slaan voor naderende rampen die onze gezamenlijke toekomst in gevaar brengen.
Ook verschillende activistische groepen in Leeuwarden zullen zich laten horen tegen de klimaatcrisis,
verharding, polarisatie en discriminatie. Tien minuten lang wordt er samen geluid gemaakt, om het
luchtalarm te versterken en in te zetten als collectieve oproep voor solidariteit.
Langs de Nieuwestad en de Voorstreek worden toeters uitgedeeld en wordt iedereen uitgenodigd
om samen 10 minuten geluid te maken: om alarm te slaan, om elkaar te ondersteunen en om een
moment van samenkomst te vieren. Deze manifestatie is open voor iedereen die staat achter onze
boodschap en gemeenschappelijke waarden van solidariteit en inclusiviteit. Neem om 12 uur even
een pauze van je werk of andere bezigheden en ontmoet ons in het centrum. Deze
geluidsmanifestatie is voor alle leeftijden. Tijdens en na de actie is er lunch beschikbaar op basis van
vrijwillige donatie.


Informatiebijeenkomsten: op 25 mei en 2 juni om 13:00 uur bij Kunstinitiatief VHDG, Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden.


Over de manifestatie
Elke eerste maandag van de maand klinkt het luchtalarm door heel Nederland. Het is een testalarm
voor een ramp die ooit kan gebeuren: oorlog, overstroming, brand of een explosie. Wie het voor
het eerst hoort, schrikt ervan, maar velen zijn het inmiddels gewend. Bij een echte ramp, sluit je je
ramen en deuren, maar nu gaat bij het horen van het alarm het normale leven verder. Toen het alarm
in 1952 werd ingesteld - in de Koude Oorlog - was er een dreiging op aanvallen vanuit het Oosten.
Nu wordt echter steeds vaker geopperd om het alarm te vervangen door een melding op je
telefoon. Dit sluit aan op de groeiende individualisatie van de samenleving. De Lange Adem roept
iedereen op om collectief geluid te maken als alarm voor de dreiging tegen een gezamenlijke toekomst.
De dreigingen van deze tijd, meent de organisatie, bestaan niet alleen uit dreigende oorlogen, maar
kennen vele vormen die soms direct en soms indirect een gevaar vormen voor de Leeuwarder
gemeenschap. We stevenen af op een toekomst van ingrijpende klimaatverandering en een stijgende
zeespiegel. Er is een ernstig woningtekort en daarmee wordt ons recht op betaalbare woonruimte
ondermijnd. De verdraagzaamheid staat onder druk en de gemeenschap polariseert. Er wordt steeds
meer bezuinigd op noodzakelijke zorg voor kwetsbaren in de samenleving. Nieuwkomers,
Leeuwarders van kleur en/of uit de LHBTQ-gemeenschap worden meer gediscrimineerd en voelen
zich niet welkom in de stad.
Al deze naderende rampen, al deze bedreigingen, behoeven een gezamenlijk antwoord. Daarom gaan
wij op 3 juni, om 12 uur ‘s middags, samen de straat op om geluid te maken voor een gezamenlijke
toekomst. De toeters klinken met een boodschap voor meer solidariteit en gemeenschapszin.


Kunstenaar: Roman Tkachenko. 
Begin dit jaar verbleef kunstenaar Roman Tkachenko in de residentie ruimte van VHDG Lokaal.
Gedurende twee maanden deed Roman onderzoek naar welke rol een kunstenaar kan innemen
binnen activisme. Zo nodigde hij leden van diverse (lokale) activistische groepen uit in de residentie
ruimte om samen te eten en te praten over activisme.
De onderzoeksperiode werd afgesloten met een fietstocht ‘Activist’s Routes’, waarbij er onder
begeleiding van Dirk Kuiken een route in Leeuwarden werd gefietst. De route vormt onderdeel van
een alternatieve kaart van Leeuwarden die is samengesteld door Roman en diverse lokale activisten.
Na aanleiding van Roman’s residentie en in aanloop naar de tentoonstelling Gemeentegoed is het
collectief Lange Adem ontstaan. Initiator Roman Tkachenko werkt samen met lokale activistische
groepen en bewoners van Leeuwarden aan de manifestatie die plaats zal vinden op maandag 3 juni.
Tijdens de hele maand juli is de overzichtstentoonstelling Gemeentegoed in Podium Explore te
bezoeken. Tijdens Gemeentegoed tonen alle VHDG kunstenaars van de afgelopen anderhalf jaar hun
onderzoeksresultaten in een gezamelijk expositie.

 

De drie terpen
Leeuwarden is gebouwd op drie terpen: Nijehove, Oldehove en Minnema. Op 3 juni nodigt de
organisatie iedereen uit zich te verzamelen op de terpen, nu de Voorstreek en Nieuwestad, als het
figuurlijke water langzaam tot aan onze lippen komt. Op de terpen trekken we ons terug voor het
stijgende water en andere naderende rampen. Op de terpen blazen we op de toeters, enerzijds als
waarschuwing en anderzijds om onze samenkomst te vieren.
De toeters klinken gezamenlijk om ons vanuit onze eigen urgentie op te roepen tot verandering, en
ons daarin te verbinden met mensen met andere urgenties. Op de terpen smeden we coalities,
werken we samen en ondersteunen we elkaar. Leeuwarders zijn welkom om te toeteren voor een
specifieke reden, of om onderdeel te zijn van het geheel.


Op 3 juni staat de eerste actie van De Lange Adem in het teken van solidariteit. Het hoofddoel is om
diverse groepen en bewoners bijeen te brengen om elkaar te erkennen en te steunen. Op 1 juli zal
de tweede actie gericht zijn op het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op Keti
Koti dag. Toekomstige manifestaties zullen steeds in het teken staan van een andere actie, waaronder
die voor klimaat- en natuurherstel, queer-rechten, woonrechten, tegen oorlogsgeweld en andere
bedreigingen.