Hoofdcontent

Kunstvak Programma

Met de Kunstvak programma's bieden we kunstvakdocenten en kunstenaars die in het onderwijs (willen) werken meerdere mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Je kunt je kennis opfrissen, je oriënteren en je verdiepen in actuele thema’s in het onderwijs. Ook is er ruimte voor coaching, intervisie en stage. Je kunt je eigen route bepalen en de onderdelen kiezen die passen bij jouw ontwikkeling. De Kunstvak-route bevat cursussen, coaching, intervisie. En je kunt naar de Ideeënfabriek.

Cursussen
De cursusreeks bestaat uit vijf cursussen; de Kunstvak voor de klas basiscursus is gratis. Voor de vier verdiepende modules [speciaal onderwijs, werken met jongeren, kunst & taal, het jonge kind] vragen we een bijdrage. Alle cursussen worden gemaakt en gegeven door Keunstwurk en Kunstkade. 

Aanbod schooljaar 2024-2025

De Ideeënfabriek
In 2024 organiseert Keunstwurk ook enkele Ideeënfabrieken, dit zijn werksessie met inspirerende gasten uit het onderwijs en/of de kunsten, zoals Michiel Koelink, Wolf Brinkman, Nathalie Beekman, Tinkebell en Emiel Heijnen. Meer informatie lees je hier.