Kunstkade ondertekent intentieverklaring programma Leeuwarden Oost

15
okt

Op 14 oktober j.l., ondertekenden 48 partners de intentieverklaring voor het programma Leeuwarden Oost. Directeur Femke van de Wiel, heeft namens Kunstkade haar ‘verfhanddruk’ gezet. De start van deze langdurige samenwerking werd gevierd op IKC Trianova.

Focus op nieuwe generatie
Met de intentieverklaring onderstrepen de partners de doelen en ambities uit het Ambitiedocument programma Leeuwarden Oost. De ambities richten zich op alle inwoners, maar de focus ligt op de nieuwe generatie. Het 20-jarige programma zet zich in om de leefbaarheid in het gebied Leeuwarden Oost (Bilgaard, Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen) in brede zin te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma is een onderdeel van de landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden die door het ministerie van BZK wordt voorbereid.

Samenwerking verschillende partners
In het programma Leeuwarden Oost werken verschillende partners samen waaronder de gemeente, de woningcorporaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties,  bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het veiligheidsdomein, het onderwijs en de cultuur- en de sportsector. 

Start 20-jarig programma Leeuwarden Oost, met officiële ondertekening op IKC Trianova