Hoofdcontent

Cultuureducatiefestival Fryslân

Elk jaar organiseren we een Cultuureducatiefestival. Een inspiratiefestival, waar we kennis delen en aan de slag gaan met actuele thema’s. En laten zien hoe we samen met scholen, kunstencentra, gemeentes, schoolbesturen en het culturele veld cultuureducatie duurzaam en betekenisvol maken in Friesland.

Cultuureducatiefestival 2024: Kijk om je heen!

Keunstwurk organiseert 7 november samen met Kunstkade het Cultuureducatiefestival in Leeuwarden. Een inspiratiefestival met workshops, lezingen en best practices van o.a. Steven Pont, Tjerk Ridder, Jacques Blommestijn, Sonja Reus en Ivgi&Greben. Meer namen volgen nog!

Het thema van 2024: Kijk om je heen!

Het festival gaat dit jaar over waardevolle verbindingen. Neem een open en onderzoekende houding aan en zie elkaar. Je collega’s, vakgenoten of de culturele omgeving; met wie kun je samenwerken en hoe doe je dat? Laat je inspireren, leer van elkaars ervaringen en ga samen aan de slag!

Alvast enkele highlights uit het programma:

 

Opening Tjerk Ridder
Tjerk Ridder reist door Europa en maakt theatervoorstellingen, songs en boeken over zijn reizen. Zijn slogan: je hebt anderen nodig om verder te komen. Hij opent het festival en neemt ons mee in de lessen die hij leerde tijdens zijn avontuurlijke reizen.

Cultuur, ja! Maar hoe dan? – Steven Pont
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont gaat in op het belang van cultuur voor de volledige ontwikkeling van een kind. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wanneer we met elkaar cultuur belangrijk willen maken, dan moeten we dat samen doen. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Dus nadat Steven het belang van cultuur als ontwikkelingspsycholoog heeft benadrukt, zet hij een andere pet op, namelijk die van systeemtherapeut. Vanuit die rol bespreekt hij waarom samenwerking soms zo lastig kan zijn, zelfs voor nobele doelen. En wat we daaraan kunnen doen.
Geschikt voor PO en VO.

Grenzen verleggen – Jacques Blommestijn
Kunstenaar en docent Jacques Blommestijn geeft een lezing en een workshop. De lezing gaat over het oprekken van grenzen, zowel in de kunst als in het onderwijs. Je krijgt concrete praktische voorbeelden, waarbij leerlingen in hun onzekerheid en genialiteit centraal staan en waarbij ingespeeld wordt op actuele mogelijkheden zowel binnen als buiten de school.
De workshop gaat over je eigen ruimte als docent, samenwerking en vrije inbreng van leerlingen, werkruimte buiten de school en beoordelingssystemen.
Geschikt voor VO.

De machine werkt – Sonja Reus
We doen het samen! Maar hoe komen we met elkaar in verbinding in een tijd die zit in de IK, maar vraagt om de WIJ? Letterlijk, figuurlijk, door te durven filosoferen en fantaseren.
Kunstvakdocent Sonja Reus gaat met de groep aan de slag!
Geschikt voor PO en VO.

Vind elkaar met dans en beweging – Ivgi&Greben
Dansgezelschap Ivgi&Greben brengt via van dans en beweging mensen van verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar, om het plezier van samen bewegen te laten ervaren en vervreemding te verminderen. Door dans en spelelementen te combineren en overdraagbaar te maken, creëren ze een blijvende verbinding.
Geschikt voor PO en VO.

Sleutelmomenten – Jenny Nijkamp
Een workshop over dat ene inspiratiemoment dat maakt dat je anders naar je omgeving kijkt. Echt kijkt! Een beweging, een tekst, een kunstenaar of dat ene kind in de klas. We stoppen de tijd en staan stil bij hoe zo’n moment ons kan helpen om kunst en cultuur in de klas in te zetten om zo een nieuwsgierige en open houding te behouden. We doen dit aan de hand van een paar mooie voorbeelden en door te durven en te doen!
Begeleiding door Jenny Nijkamp, cultuurcoach Kunstkade.
Geschikt voor PO en VO.

Samenwerken; de kracht van het collectief – Jeffrey Deelman

Hoe zorg je ervoor dat samenwerken inspirerend is en impact heeft? Wat kun je doen om mensen in een samenwerking gemotiveerd te krijgen en te houden? En wat heeft een olifant eigenlijk met samenwerken te maken? In deze actieve lezing neemt Jeffrey Deelman je mee in hoe je de kracht van het collectief kunt gebruiken. Je maakt kennis met een onderzoekende aanpak die helpt om gezamenlijk en betekenisvoller met cultuuronderwijs aan de slag te gaan.
Jeffrey Deelman werkt als adviseur, trainer en coach voor o.a. K&C en LKCA.
Geschikt voor PO en VO.

Het programma wordt de komende weken aangevuld. Meer namen volgen!

Tijdschema
15.15 uur inloop
16.00 – 16.45 uur opening met Tjerk Ridder
17.00 – 18.00 uur workshopronde 1
18.00 – 19.00 uur diner
19.00 – 20.00 uur workshopronde 2
20.15 uur afsluitende performance
20.45 uur borrel

Praktische informatie & Aanmelden

Locatie: Stationskwartier, Snekertrekweg 1, Leeuwarden.
Entree: € 20,-
Voor wie: leerkrachten, docenten, ICC-ers, kunstvadocenten, schooldirecteuren, schoolbesturen, onderwijsprofessionals en (educatief) medewerkers van culturele instellingen.
Aanmelden: klik hier voor het inschrijfformulier.

Organisatie: Keunstwurk en Kunstkade.
Samen met scholen, kunstencentra, gemeentes, schoolbesturen en het culturele veld werken we aan duurzame en betekenisvolle cultuureducatie in Fryslân.
Meer informatie over eerdere edities van het Cutluureducatiefestival vind je hieronder.

 

Cultuureducatiefestival Friesland 2023: Het is aan ons

We leven in een snel veranderende wereld en dat merken we overal, ook in de klas.
Hoe zorg je voor verbinding? Met jezelf, met anderen en de wereld? Hoe kunnen kunst en cultuur je hierbij helpen?

Tijdens het Cultuureducatiefestival op 2 november 2023 gingen we dieper in op deze vragen en verkenden we de mogelijkheden. Filosoof en schrijver Stine Jensen trapte af om 15.00 uur met de lezing: ‘Faalmoed: Hoe blijf je zacht en open in woedende en woelige tijden?’ Daarna konden de bezoekers diverse workshops volgen over o.a. empathie, burgerschap, waarom kunst zo behulpzaam is bij leren (Mark Mieras), film als bron voor gesprek, duurzaamheid, talent of taal. Na het avondeten zorgde Circus Andersom voor een knallende afsluiting.

Tijdens het festival hebben we samen verkend hoe we vanuit kunst en cultuur een bijdrage kunnen leveren aan de vraagstukken die nu spelen. We hebben het allemaal in ons om iets van waarde te maken en als we de krachten bundelen kunnen we het verschil maken. Het is aan ons!

Cultuureducatiefestival Friesland werd in 2023 georganiseerd door Keunstwurk en Kunstkade. Het thema ‘Het is aan ons’ is geïnspireerd op het boek en het gedachtegoed van Merlijn Twaalfhoven.

Cultuureducatiefestival Friesland 2022: Ik, wij, de wereld 

Het festival op 22 september 2022 werd geopend door Anne Graswinckel (adviseur innovatie) met een keynote over Ik, wij, de wereld. IK gaat over wie je bent, je talent, je taal, je expressie. WIJ gaat over het samen doen, over empathie en compassie en WERELD gaat over hoe je je verbindt met de wereld en over duurzaamheid. Het zijn de ingrediënten voor betekenisvolle cultuureducatie.

Tijdens zes workshops hebben de bezoekers ervaren hoe cultuureducatie verbonden kan worden aan ‘Ik, wij, de wereld’ en hoe de kunstenaarsmindset (anders kijken, durven voelen, helder denken en gewoon gaan maken) daarbij ingezet kan worden.

De workshops werden begeleid door Froukje Geerts, adviseur kennis en talent, en onze cultuurverbinders: Heleen van der Peet, Trieneke Verbeek, Daniëlle van Peer, Wessel Spijkerman, Inger van Til en Eva Eggens. Ze zijn ons belangrijkste contact met de scholen. Ze inspireren, begeleiden, adviseren en dagen de school uit om (meer) plezier, kwaliteit en vernieuwing te brengen in het cultuuronderwijs.

cultuureducatie in het onderwijs

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Deskundigheidsbevordering