Hoofdcontent

Boekingsvoorwaarden Kunstkade

Algemene informatie

Alle informatie over de verschillende (deel)projecten is te lezen op de website van Kunstkade.

 

Inschrijven

Via de link komt u in het planningssysteem van Kunstkade. Hier vult u alle gegevens van de groepen in (aantal leerlingen, contactgegevens leerkracht, bijzonderheden voor de planning, vakanties, vrije dagen, studiedagen, eindtoetsdagen, etc..)

Daarna kunt u een keuze maken en groepen inschrijven voor activiteiten uit het KunstmenuPLUS en TOP programma en uw school aanmelden voor het Techniekmenu.

Na invoering van alle groepsgegevens wordt uw school door Kunstkade automatisch ingeschreven voor de activiteiten uit het Kunstmenu van het betreffende schooljaar.

 

Planning

De activiteiten worden door de aanbieders ingepland. Voorstellingen die plaatsvinden in het theater hebben een vaste datum. Het overzicht van de planning is te vinden in het planningssysteem Planned Culture

 

Wijzigingen/Annulering

Bij het doorvoeren van wijzigingen of het afzeggen van een activiteit gelden de volgende regels:

Graag de betreffende culturele instelling/aanbieder én Kunstkade hiervan op de hoogte stellen per mail en/of telefonisch.

Het verplaatsen of ruilen van een activiteit is enkel mogelijk indien de aanbieder hiervoor ruimte heeft.
Verplaatsen of ruilen kan tot 2 weken voor de activiteit, op basis van beschikbaarheid. Wordt de activiteit binnen 2 weken verplaatst of geruild, komen door instelling al gemaakte kosten voor rekening van de school.

Als een school mét recht op vervoer een activiteit wil verplaatsen is vervoer niet meer gegarandeerd.

Bij uitval of ziekte van de kunstvakdocent of cultuuraanbieder wordt dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van de betreffende school doorgegeven. In overleg zal er een andere datum worden afgesproken.

Wanneer een activiteit komt te vervallen door vertrek of langdurige ziekte van een kunstvakdocent of cultuuraanbieder, zal in overleg met de contactpersoon van de school een alternatief worden gezocht.
 

Lesmateriaal

Minimaal één maand voor de activiteit plaatsvindt is het lesmateriaal te vinden op de website van Kunstkade, op de pagina van de desbetreffende activiteit. We gaan ervanuit dat de school de activiteiten altijd goed voorbereid. Hiervoor kan eventueel hulp gevraagd worden aan de cultuurcoach van de school.

 

Presentaties TOP

All.e programma's van TOP worden afgesloten met een presentatie of expositie

Vervoer

Op onze website vindt u de huidige vervoersregeling. Bij vragen kunt u de cultuurcoach benaderen.

 

Toezicht

Van alle gastdocenten die op regelmatige basis lesgeven wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd aan te leveren. Daarnaast gaan wij ervan uit dat scholen ook het vier-ogen-principe aanhouden. Het toezicht op de leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Beeldrecht

Tijdens deelname aan de diverse programma's en tijdens evenementen kan er beeldmateriaal geschoten worden voor promotie- en /of informatie doeleinden. Indien hiertegen bezwaar is, venemen wij dat graag, zodat we hiermee rekening kunnen houden.